Rachel San
Beating the Lie – The Book
לנצח את השקר – הספר

 All Rights Reserved
Copyright © 2020

כל הזכויות שמורות לרייצ’ל סאן בלבד
© תש”פ

הוצאה: רייצ’ל סאן
ליווי עריכה ספרותית: נועה לקס
עריכה לשונית: יעל שלמון ברנע
הגהה: ניצן בן אברהם
עיצוב כריכה: bookclick
עיצוב, עימוד והכנה לדפוס: מרזל א.ש. ירושלים

עלילת הספר שואבת השראה ממקרים אמיתיים תוך שחלק מהעובדות שבו
הן בדויות ובאו ליצור אפקט דרמטי לעלילה.

הדמויות הנזכרות בו ושמותיהן הם כולם פרי דמיונה של המחברת.
כל קשר בין שלמות עלילת הספר לחלקם של האירועים שהתרחשו במציאות,
כמו גם בין הדמויות הנזכרות בו ושמותיהן לדמויות או שמות של אנשים
חיים או מתים, מקרי בהחלט.
קורא שימצא דמיון למציאות בין עלילת הספר או שמות הדמויות
עושה זה על אחריותו בלבד.

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע,
לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי,
מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה.
שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בקובץ זה
אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת ובכתב מהסופרת רייצ’ל סאן בלבד.

ניתן לרכוש ספר מודפס, דיגיטלי או מתורגם לאנגלית באתר:
WWW.LIVING-A-LIE.COM
ובחנויות הספרים כפי שמופיע באתר הספר וגם בדף הפייסבוק “לנצח את השקר”.
נדפס בישראל לראשונה 2020

Rachel San
Living a Lie-the book
הספר חי את השקר

All Rights Reserved
Copyright © 2018

כל הזכויות שמורות לרייצ’ל סאן בלבד*
© תשע”ט

עיבוד ספרותי: אורלי קראוס-ויינר
עריכה ספרותית: אמנון ג’קונט
עריכה לשונית וספרותית: הילה חרפק  
הגהה: ניצן בן אברהם
עיצוב כריכה: לידור גרינברג  
עימוד : ספרי ניב

עלילת הספר שואבת השראה ממקרים אמתיים תוך שחלק מהעובדות שבו
הן בדויות ובאו ליצור אפקט דרמטי לעלילה.

הדמויות הנזכרות בו ושמותיהן הם כולם פרי דמיונן של המחברות.
כל קשר בין שלמות עלילת הספר לחלקם של האירועים שהתרחשו במציאות,
כמו גם בין הדמויות הנזכרות בו ושמותיהן לדמויות או שמות של אנשים
חיים או מתים, מקרי בהחלט.
קורא שימצא דמיון בין עלילת הספר או שמות הדמויות
עושה זה על אחריותו בלבד.

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע,
לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי,
מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה.
 שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בקובץ זה
אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת ובכתב מהסופרת רייצ’ל סאן בלבד.

*פרטיה שמורים וידועים בהוצאת הספרים “ספרי ניב”.

ניתן לרכוש ספר מודפס, דיגיטלי או מתורגם לאנגלית באתר:
WWW.LIVING-A-LIE.COM
ובחנויות הספרים כפי שמופיע באתר הספר וגם בדף הפייסבוק “חי את השקר”.
נדפס בישראל לראשונה 2018
מהדורה שנייה – נדפסה והופצה ביולי 2019

תפריט האתר
Close

סל הקניות שלי

Recently Viewed

Close

נהדר לפגוש אותך כאן!

A password will be sent to your email address.

הפרטים האישיים שלך ישמשו לתמיכה בחוויה שלך באתר זה, לניהול גישה לחשבונך ולמטרות אחרות המתוארות במדיניות פרטיות שלנו.

כבר יש לך חשבון רשום?

Close

קטגוריות